KABK: toTravel

De invulling van Alexander Christiaan Jacob van het toTravel/toMove/Mo(ve)ment/On the move/… project in zijn derde jaar Grafisch & Typografisch Ontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst (kabk).

toSwitch

Verplaatsing zonder verplaatsing.

Switch.
adhd switch

De rode draad van mijn project is een conditie die een jaar eerder bij mij was gediagnosticeerd, zijnde Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd). Het gaat hier om de verplaatsing van emotie naar emotie en — daar direct aan gelieerd — de verplaatsing van neuro-chemische processen. Deze is bij mensen met adhd namelijk vaak plotselinger, minder voorspelbaar en heftiger.

Een metafoor voor dit principe is dat emoties — en met name de overgang ervan — bij normale [tussen aanhalingstekens] mensen geregeld worden met een dimmer en dat dit bij mensen die adhd hebben met een aan-/uitknop gebeurd. Vandaar een lichtknop als beeldmerk. De felle kleur (#df1) en het hevige contrast zijn een metafoor voor het hyper-actieve karakter van de adhd-er.

Reisgids

Onderdeel van het project is het vervaardigen — en met nadruk typograferen, aangezien dit onderdeel primair door de typografiedocent Huug Schipper zal worden beoordeeld — van een reisgids. (Wij bevinden ons reeds in het semester van de woordspelingen.) Kopij werd verstrekt door de begeleidend docent.

Posters

Een serie van drie posters: een voor de manifestatie zelf; een voor de eigen stand (in mijn geval adhd) en een voor de rampenpictogrammen. Het formaat van de posters is A0.

Site

toSwitch
toSwitch

De web site is zo ontworpen dat de posities van de grafische elementen op het scherm afhankelijk zijn van de schermbreedte en de korpsgrootte van de browser van de eindgebruiker. Op deze manier wordt er efficient gebruik gemaakt van de werkruimte.

De site komt het best tot zijn recht in een moderne, visuele browser met anti-aliasing en Futura (Light en Heavy).

Kleuren (in hexadecimalen)