KABK: Dumbar

Werk van Alexander Christiaan Jacob voor de lessen Ontwerpen van Gert Dumbar aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst (kabk).

Rampenikonen

De strekking van de opdracht was een serie rampenikonen voor internationaal en intercultureel gebruik te ontwerpen.

Disaster Icons | ????

Vanwege het internationale karakter, heb ik mijn project een title gegeven die de inhoud beschrijft in de twee grootste wereldtalen, zijnde engels en chinees.

Verantwoording

Abstractie leidt tot interpretatie die verschillend is tussen culturen, maar ook vooral tussen individuen waardoor ruis ontstaat in de communicatie. Universiteit zit in letterlijkheid, maar is niet haalbaar door de technische beperking van de middelen (spuitverf en sjablonen). Bovendien gaat letterlijkheid wegens logistieke beperkingen ten koste van diversiteit, is daardoor per cases discriminator, en volgt er wederom ruis.

Dit is feitelijk het essentiele probleem van [visuele] communicatie en een oplossing kan worden gevonden in de historie (en specifiek het begin van de historie) het is namelijk de reden dat het geschreven woord werd geintroduceerd. Taal kent echter haar beperkingen: het is niet een universeel goed en schrift is een uitermate abstracte vorm van beeld en daardoor onbruikbaar voor wie de taal niet beheerst.

Modulariteit

Het modulaire karakter en het vermogen abstracte begrippen van visuele handvatten te voorzien zijn kenmerken van taal die zeer bruikbaar zijn. Deze principen kunnen worden gecombineerd met een beeldtaal die minder abstract is dan letters iets dat feitelijk al het geval was bij de eerste schriften (hirogliefen, traditioneel Chinees, etc.), maar wat ook later onderzocht is (Blissymbolics, The Quest for a Visual Esperanto, etc.).

Deze schriften zijn intutiever dan die van meer gangbare talen, maar om ze volledig te beheersen is minstens evenveel educatie vereist en slechts een marginaal percentage van de bevolking beheerst ze van huis uit. De bestaande schriften zijn daardoor niet bruikbaar als zodanig, maar dit niveau van complexiteit is dan ook niet vereist in deze de rampenpictogrammen hoeven niet lles te kunnen verbeelden.

Hergebruik

Wel zijn er naast het principe waarop deze schriften berusten een aantal specifieke karakters die kunnen worden overgenomen. Met name symbolen voor abstracte begrippen waarbij er so wie so een vorm van educatie nodig zal zijn is het handig om gebruik te maken van de bekendheid van symbolen, hoe marginaal deze ook mag zijn. Bronnen van informatie in deze zijn o.a. de iso-standaarden en de Unicode.

Bestaande karakters die worden hergebruikt dienen uit technische overweging te worden aangepast (zij moeten kunnen worden gesjabloneerd en semantische tweekleurigheid zoals voorkomt in o.a. hirogliefen en traditioneel Chinees zijn niet mogelijk). Verder dient er zoveel mogelijk aan het oorspronkelijke beeld zoals deze bekend is te worden vastgehouden om extra ruis te voorkomen.

Stijlbreuk

Uit esthetische overweging zou kunnen worden gekozen begrippen die minder abstract van aard zijn tot eenzelfde beeldend abstractieniveau te reduceren, maar de informatie die verloren gaat door de technische beperkingen weegt al zwaar genoeg. Het communicatief vermogen van de pictogrammen is dominant aan enige stijldogmatiek het gaat hier immers om het aanbieden van handvatten aan mensen in nood.

Ironisch genoeg betreft het hier een fictieve opdracht uit de ontwerplessen van Gert Dumbar in het derde jaar van de opleiding Grafisch & Typografisch Ontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beelden Kunsten te s-Gravenhage. ?

Icons

General purpose

These marks are based on characters from the Combining D. Marks section of the Unicode standard.

Danger signs

These symbols are based on characters from the Miscellaneous Symbols section of the Unicode standard [?|?|?].

Religious symbols

Placing a religious symbol inside a pictogram indicates it is conform the standards of that religion. Placing the symbol on top of the pictogram indicates a specific religious place (church, mosque, etc.) is at hand.

These symbols are based on characters from the Miscellaneous Symbols section of the Unicode standard [?|??|?|??|?|?].

Letter words

These characters are based on letter words from traditional Chinese, ancient Egyption, and modern Western languages, respectively.

Litteral illustrations

This is a series of somewhat less abstract symbols, all of which are hand drawn.

The goat illustration can be used as a symbol for lifestock. The reason a goat has been chosen is that the usage of other animals as lifestock is either less widespread, or considered offensive in certain religions or cultures.

The Rorschach inkblot is a modified version of the first plate of the famous psychological test.

Corporate logos

The first two symbols are based on the corporate logos of the International Red Cross and Red Crescent Movement and Amnesty International, respectively. The last one is the official Disaster Icons icon, and is inspired by the Latin words dis and astro that translate to bad star (origin of disaster), and the ancient Greek word ????? which translates to image (origin of icon).

Survival Kit

Survival Kit

Movie

Play movie [1.6MB]