KABK: Bram

Werk van Alexander Christiaan Jacob voor de lessen Interactieve Media van Bram Simons aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst (kabk).

Online Bookstore

[J]e maakt een ontwerp voor een website van een online boekwinkel. [B]ij deze opdracht is het de bedoeling dat je dit stapsgewijs doet en zo het hele proces van het ontwerpen van een interface doorloopt. [H]et bestaat onder meer uit schriftelijk in te leveren onderdelen, mondelinge presentaties, een schetsproces, schermontwerpen en een prototype. [D]e lessen zullen deels theoretisch en deels praktisch van aard zijn.

<books/>

Een online bookstore dat boeken aanbiedt voor ontwikkelaars van websites. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van toegankelijk websites met web standaarden, op een semantisch correcte manier.

Website interface ontwerpen

[K]ies een route. [Z]org ervoor dat er een ruime hoeveelheid keuzemomenten/kruispunten in zitten. [V]at het ruim op. [D]enk zowel aan een letterlijke als figuurlijke invulling. [L]eg deze vervolgens uit door middel van interactie. [U]iteindelijk doel is een website. [D]e nadruk ligt op het verkennen van interactie. [G]a uit van de beleving van de gebruiker/toeschouwer.

kabk kan beter

Daar Roos, Jurriaan, Dan-Vi, en ik dit vak vorig jaar al—in meer of mindere mate—afgerond hadden, hebben we een voorstel gedaan voor een alternatieve invulling van de opdracht. We hebben voorgesteld om als groep te gaan werken aan een alternatieve versie van de—in onze ogen tekort schietende—kabk website. Reactie docent: Graag!