KABK: Stas

Werk van Alexander Christiaan Jacob voor de ontwerplessen van Jan Willem Stas aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst (kabk).

Boekanalyse

Bij wijze van introductie werden wij geacht een boek te zoeken dat ons (studenten) aanspreekt, om er vervolgens een uitgebreidde analyse van te maken.

Dutch Type 010

abcdutchtypefghijklmn010pqrstuvwxyz
Voorplat (in Fresco Sans Light).

Geschreven door Jan Middendorp en vormgegeven door Bart de Haas en Peter Verheul (van wie ik beide les heb genoten).

De keuze was niet erg moelijk daar het erg gaat over waar we op de academie mee bezig zijn. Sterker nog, het gros van de mensen die in het boek genoemd worden hebben les genoten of gegeven (vaak beide) op dezelfde academie. Wat de analyse betreft konden we vrij kort zijn aangezien het boek — en ik citeer — toch wel redelijk perfect is.

Portfolioboek

Of Dat wat als portfolio zou kunnen dienen, maar niet zo mag heten. De opdracht houdt in een boek te ontwerpen waarin het eigen werk (academisch, maar mogelijk ook daarbuiten) van de afgelopen vier jaar wordt gecommuniceerd.

ACJ’s Curriculum • 1980 ‒ 2005

64 geselecteerde werken in min of meer chronologische volgoorde. Het boekje is op B6-formaat en het stramien is gebaseerd op fracties hiervan. Het voorplat toont mijn pixellogo in zilver op zwart.