KABK: Schermen met letters

Submissie van Alexander Christiaan Jacob voor de Frans de Jongprijs 2005.

Schermen met woorden

Een typografische animatie die het schermen met woorden (en daarmee met letters) in de context van de hedendaagse maatschappij visualiseerd.

De animatie begint als een wit vlak, dat op subtiele wijze wordt doorbroken door de woorden Leden van de Staten-Generaal, die — in kleine zwarte letters — van rechts door het midden van het scherm rollen. Het betreft de troonrede van 2004.

Als het eerste zinsdeel volledig in beeld is wordt deze weldra overstemt door een tweede tekst die — met een hogere snelheid en in een groter korps — rakelijks onder de eerste tekst door rolt. Het betreft hier een kersttoespraak van Pim Fortuyn uit 2002.

Naargelang de animatie vordert, komer er steeds meer teksten in beeld uit verschillende (lees)richtingen, in grotere corpsen, met hogere snelheden en door elkaar heen. Elke tekst laat een ander geluid horen, loopt met andere stromingen mee of druist er juist tegenin en probeert de anderen te overstemmen.

Op het eind ontstaat er een warboel van letters waarbij het onmogelijk is geworden alle stromingen afzonderlijk en zuiver te volgen. Dan volgen er drie inktvlekken die als kogelschoten op het canvas worden geprojecteerd en al het andere overstemmen.

Dan wordt het zwart en begint alles opnieuw … of niet.