KABK: Norms & Values

A project at the Royal Academy of Art (kabk) in which I participated as a member of the organisation in 2004. The subject was Normen & Waarden (which is Dutch for Norms & Values).

Organisation

The organisation sans Anne

De organisatie bestond uit vijf studenten 2de-jaars Grafisch & Typografisch Ontwerpen (voltijd), die zich vrijwillig hadden opgegeven. Dit waren Jurriaan Torsius, Anne Miltenburg, Ron van Otterlo, Roos Dalle Vedove, and ik. Wij waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de planning van de projectweek, en ook een deel van de documentatie en de begeleiding van studenten en projectgroepen.

Vanwege het feit dat ik tijdens een basketbalwedstrijd mijn enkelbanden had gescheurd, kon ik weinig taken vervullen die enige mobiliteit vereiste. Toch heb ik mijzelf in staat gevonden om een groot aantal foto’s te maken tijdens de projectdagen. Ik werd daarin bijgestaan door Ron. Verder heb ik gefunctioneerd als algemeen aanspreekpunt en webmaster.

Website

Project week website

Als onderdeel van mijn inbreng als mede-organisator van de projectweek heb ik een website gebouwd en beheerd. Op deze site konden studenten zien in welke projectgroep zij zaten, de agenda nakijken, en het laatste nieuws lezen. Tevens kon men via de website—via mij—contact opnemen met de organisatie, ook buiten schooluren. Later kon men via de website foto's downloaden.

Photos

Some of the (many) pictures that were taken by Ron and myself during the project week. These pictures will become available on cd-rom/dvd [eventually].