KABK: Michel

Werk van Alexander Christiaan Jacob voor de lessen Tekenen en Beeld van Michel Hoogervorst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (kabk).

Portretten

Portrettekening van een man.
Model

Portretboek

Een 128 pagina’s tellend boek op (ongeveer) A4 formaat, gevuld met portretten—in de breedste zin van het woord—die ik op allerlei wijzen vervaardigd heb. Hier is een twaalftal willekeurige pagina’s uit het boek:

Stilte

De opdracht was om een abri te ontwerpen die stilte uitbeeldt.

De foto dient te worden gedrukt op spiegelend materiaal zodat de aanschouwer zich omgeven waant door natuur wanneer hij of zij naar de reflectie in de abri kijkt. Dit kan een rustpunt in de spits van de stad betekenen.

Opdracht Beeld

Bekijk de beelden die je tot nu toe gemaakt hebt en probeer te achterhalen wat nu specifiek jouw persoonlijke beeldtaal is. Is er [bijvoorbeeld] een techniek waarin je kan uitblinken.

Bestudeer beeldmakers die jouw inspireren of waaraan je je verwant voelt.

Maak een verslag van al je bevindingen.

Vervolgens maak je n.a.v. een zelfgekozen thema een reeks nieuwe beelden voor een presentatie dat werkelijk jou gezicht/beeldtaal laat zien.

Maak een publicatie waarin het verslag, afbeeldingen en het werk/presentatie en de technische gegevens hiervan zijn opgenomen.

Onzinnen
Een boekje met woord- en zinspelingen die ik over de jaren verzonnen en genoteerd had, bijgestaan door illustraties.
De zoektocht naar [zonder titel]
De zoektocht naar het gezicht van een nog niet bestaand schilderij.