KABK: Kees

Werk van Alexander Christiaan Jacob voor de lessen Typografisch Ontwerpen van Kees van Drongelen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst (kabk).

Introductieopdracht

Bij wijze van introductie werd de opdracht gesteld de eigennaam, het jaartal (2004), èn het woord typografie (of typography) te typograferen op A2-formaat papier (in grijswaarden).

Letterproef

De strekking van de opdracht was een letterproef te ontwerpen voor een bestaand lettertype. Het was de bedoeling dat de letterproef — in zwart-wit — zou worden uitgevoerd op vier pagina’s (op A5-formaat).

Verdana

Ik heb besloten te opdracht radicaal anders uit te voeren. Ik heb er voor gekozen een digitale, interactieve letterproef te ontwerpen voor een letter die zich daar bijzonder goed voor leent, zijnde de Verdana.

Letterproef.

Typografisch Beeldverhaal

De opdracht was middels typografisch elementen een serie beelden die vervaardigen die samen een verhaal vertellen.

31337_H4x0R

Ik heb de opdracht (met opzet) zeer letterlijk genomen door daadwerkelijk een verhaal te schrijven (in JavaScript) dat zich als een filmpje laat presenteren. (Wekt helaas niet in alle media)

Thumbnail.
Play

Nieuwjaarskaart

De strekking van deze opdracht was twee typografische kerst- of nieuwjaarskaarten te ontwerpen. Bij de een moest de typografie meer een leesbare en bij de ander meer beeldende functie hebben. Een extra eis was dat de beide kaarten tweetalig dienden te zijn.

Huisstijl

De opdracht was een eigen huisstijl te ontwikkelen.

P4

Gezien de complexiteit van de uiteindelijke uitvoering, heb ik besloten een aparte projectpagina in te richten.

Stijloefeningen

Boekje

De opdracht was een boekje te ontwerpen en typograferen met werk van en over een zelf te kiezen auteur. Een eis was dat de auteur zowel verhalen als gedichten had geschreven, en dat er een verhaal over hem of haar beschikbaar was (biografisch). Deze verhalen en gedichten moesten vervolgens getypografeerd worden en gebundeld in een te ontwerpen boekje.

Kamiel Kafka

De auteur die ik gekozen heb is Kamiel Kafka (een alterego van Kamagurka). Het werk is verzameld uit Kamel Kafka’s nog niet verzamelde werk (isbn 90-803-4811-2).