KABK: Jos

Werk van Alexander Christiaan Jacob voor de lessen Grafisch Ontwerpen van Jos Rutten aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst (kabk).

Het Algemeen Belang

Deze opdracht werd gegeven naar aanleiding van een uitzending van het vpro-programma Het Algemeen Belang waarin aandacht werd besteed aan een bos ergens in Nederland dat zou moeten wijken voor een ambitieuze golfvereniging.

Het is maar een spelletje

Ik heb een voorstelling gemaakt van een golfbal die op niet zachtzinnige wijze een boom doorklieft. Dit als metafoor voor het bos dat moet wijken voor de golfbaan. Daarbij heb ik als cynische ondertoon de clichétekst Het is maar een spelletje getypografeerd.

DNA

Deze opdracht is gegeven naar aanleiding van de discussie of mensen in staat zouden moeten (of mogen) zijn — en zo ja, in welke mate — om de eigenschappen van het ongeboren kind te modificeren.

PiF

Ik heb besloten noch een statement vóór, noch een statement tégen de issue te maken. Daarentegen heb ik besloten reclameposters te ontwerpen voor een fictief bedrijf (PiF) dat zou zijn gespecialiseerd in deze praktijken. Eventuele conclusies zijn volledig aan de beschouwer.

Normen en Waarden

Deze opdracht werd gegeven naar aanleiding van het normen en waardendebat dat destijds binnen en buiten het Binnen- en Buitenhof plaatsvond.

Zwart wit foto van het binnenhof met de tekst Normen & Waarden in witte schrijfletter. Mijn ontwerp is gebaseerd op de ansichtkaart die door de regering naar de oppositie werd gestuurd. Een actie die naar de menigeen niet spoorde met het idee van normen en waarden waar deze zelfde regering voor zou staan.

Onbeoogde Ethiek